Program HOBIT:

HOdina BIologie pro živoT

 

HOBIT je inovativní edukační projekt určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií. Smyslem projektu je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku cerebro a kardiovaskulárních onemocnění. Žáci se učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky mozkového a srdečního infarktu tak, aby byli schopni postiženému zachránit život.


Výuka žáků probíhá v jedné hodině biologie - její náplní je poutavý multimediální instruktážní film, který žákům vysvětluje podstatu cerebro a kardiovaskulárních onemocnění. Film zobrazuje příznaky těchto onemocnění spolu se správnou reakcí na ně, přičemž je kladen důraz na rychlost jednání a správné rozpoznání příznaků. Znalosti žáků jsou prověřeny simulačním testem před a po zhlédnutí vzdělávacího filmu. Do pilotní fáze projektu se zapojilo celkem 37 škol Jihomoravského kraje, jejich seznam je k dispozici zde. Také jsme navázali spolupráci se školami z Chomutovského okresu, ve kterých vzdělávání o těchto závažných úspěšně proběhlo (jedná se o tyto školy).

 

Schéma edukační hodiny

schma edukan hodiny

 

Výsledky edukace ověřené v tomto pilotním projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci, jak zástupcům škol a úřadů, tak odborných lékařských společností. Projekt HOBIT je synergickým projektem Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA). Více informací naleznete na http://www.fnusa-icrc.org.

 

Smysl a cíl projektu

Smyslem projektu HOBIT je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Náš edukační program staví na myšlence, že pro záchranu života si stačí zapamatovat pouze minimum základních informací. Děti jsou během vzdělávací hodiny seznámeny s příznaky onemocnění a správnými reakcemi na ně, léčbou a rizikovými faktory onemocnění. Hodina je přitom pojatá zábavnou a inovativní formou. Její náplní je poutavý výukový film, který žákům vysvětluje podstatu cerebro a kardiovaskulárních onemocnění, znázorňuje jejich příznaky a učí, jak na ně správně reagovat. Nové znalosti žáků jsou testovány před a po instruktáži filmem pomocí simulačního testu.
Cílem projektu je ověřenou metodiku edukace rozšířit do dalších škol ve všech regionech, a tím přispět k prevenci cerebro a kardiovaskulárních chorob v ČR.

 

Platforma 2.0

Po analýze dat z pilotního testování, byla vzdělávací platforma upravena a v únoru jsme spustili její vylepšenou verzi. Do programu HOBIT se nyní mohou zdarma zapojit všechny školy v České republice. Více informace se dočtete v tomto článku a jednoduchý návod, jak se přidat je dostupný v sekci Jak na testování.

 

Údaje o grantu

Pilotní fáze projektu, která skončila 1. 4. 2015, byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Úvodní fáze projektu byla zaměřena na žáky ZŠ a víceletých gymnázií z Jihomoravského kraje.

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.16/02.0136
 • Název: HOBIT – HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu
 • Příjemce: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
 • Oblast podpory: 7.1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Rozpočet projektu: 4 742 922,00 Kč
 • Období realizace: 1. 4. 2013 – 30. 3. 2015
 • Délka realizace projektu: 24 měsíců
 • Garant projektu: doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
 • Garant kardiovaskulární sekce: prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
 • Manažer projektu: Mgr. Lucie Hanáková