Background

Veronika pracuje jako Výzkumný manažer Cerebrovaskulárního výzkumného programu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Získala zkušenosti v oblasti projektového managementu, ekonomie, grantů a managementu výzkumu. Má 12 letou praxi jako grantový specialista. Mezi lety 2011 a 2012 vybudovala Grantové oddělení pro ICRC a získala granty ve výši 20 milionů Euro.

Více než 6 let se věnuje simulační medicíně. Založila simulační centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pro komunikaci a ošetřovatelské dovednosti a také je organizátorkou České multidisciplinární simulační konference. Na základě této expertízy vyvinula simulační program pro cévní mozkovou příhodu, který nyní vede.

V roce 2015 se Veronika stala manažerkou projektu ESO-EAST a je členkou Řídícího výboru ESO-EAST. Veronika svými přednáškami a kurzy přispěla na mezinárodních i tuzemských iktových a simulačních konferencích. Je členkou Local Committee konference ESOC 2017 a v 2017 byla jmenována jako členka komise pro simulační trénink ESO. V roce 2017 absolvovala rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí.

Zaměření

  • management výzkumu,
  • simulační medicína,
  • specializace v simulacích pro cévní mozkovou příhodu,
  • funding,
  • projektový a event management,
  • networking,
  • veřejné zdraví a politika zdraví.