Robert se již 20 let angažuje ve zvyšování povědomí o mozkové mrtvici, i proto je garantem  a duchovním otcem programu HOBIT.

Background

Robert Mikulík je neurolog se zaměřením na cévní neurologii a především na mozkové příhody. Je vedoucím Komplexního cerebrovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně a zároveň vedoucím Cerebrovaskulárního výzkumného týmu Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). Během své práce neurologa se zabývá i pedagogickou činností na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Pod jeho vedením vzniká registr kvality iktové péče RES-Q (www.qualityregistry.eu), a je iniciátor a hlavní řešitel projektu ESO-EAST s cílem zlepšení iktové péče v 23 zemích Východní Evropy a Střední Asie. Inicioval a podílí se na několika výzkumných projektech pro vývoj nových léčebných a diagnostických metod CMP. Věnuje se také simulační medicíně, v roce 2017 byl jmenován členem komise pro simulační trénink ESO.

Je členem mnoha národních i mezinárodních organizací se zaměřením na cévní neurologii - ESO, ESO-EAST, WSO, ČLS JEP, CHS aj.

Zaměření

  • cévní neurologie,
  • simulační medicína,
  • specializace v simulacích pro cévní mozkovou příhodu,
  • vědecko-výzkumná činnost,
  • diagnostika a včasná léčba CMP,
  • zvyšování povědomí o CMP,
  • předsednictví mezinárodních a národních kongresů.

Ocenění vědeckou komunitou

Prof. Mikulík byl v květnu 2017, během konání Konference Evropské iktové organizace, oceněn za svůj přínos péči o cévní mozkové příhody cenou “Spirit of Excellence”. Cenu získal za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni.

Publikace

Pročtěte si publikace prof. Mikulíka na jeho profilu ResearchGate.

  ResearchGate Logo