Maruška pracuje na správě systému projektu HOBIT a můžete jí zavolat, když budete potřebovat technicky pomoci s e-learningem.

Background

Marie vystudovala magisterký program Chemoinformatika a bioinformatika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a její diplomová práce se zabývala analýzou genomu. Kromě HOBITa je zapojená i do vývoje dalších projektů Cerebrovaskulárního výzkumného programu ICRC.

Zaměření

  • chemoinformatika

  • bioinformatika

  • analýzy genomu