Background

Michelle vystudovala biomedicínu na státní univerzitě v Sao Paulu, kde získala magisterský titul v oboru patologie. V současné době je Ph.D. studentkou biomolekulární chemie a bioinformatiky na Masarykově univerzitě v Brně.

Zaměření

V rámci našeho týmu pracuje na neustálém vývoji webové platfromy projektu HOBIT a je zapojená i do dalších projektů. V centru jejích zájmů je především věda a výzkum, informatika a vzdělávání, se speciálním zaměřením na tyto oblasti:

  • Bionformatika
  • Machine Learning
  • Imunogenetika a patologie