Background

Peter je studentem 3. ročníku bakalářského studia Aplikované informatiky na Fakultě Informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Při volbě studia se rozhodoval, zda jít směrem medicíny nebo informatiky.
Nakonec si vybral cestu informatiky, kterou díky práci v našem týmu zpětně propojí se zdravotnictvím. Podle jeho slov je tato práce skvělou příležitostí být zapojen do obou oborů.

Zaměření

V rámci našeho týmu pracuje na neustálém vývoji webové platformy projektu HOBIT a je zapojený i do dalších projektů. Mezi jeho zájmy patří hlavně informatika, věda a výzkum, vývoj nových technologií a vzdělávání.