Background

Honza přišel do našeho týmu z Akademie věd a Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, kde vyučoval fyziologii. V roce 2019 získal doktorát z Buněčné, molekulární biologie a genetiky na Masarykově Univerzitě. V současnosti se kromě výzkumu a koordinace projektu HOBIT zabývá i tvorbou videí a psaním článků o zajímavých historických osobnostech.

Honza je Vaším hlavním partnerem pro řešení technických problémů. Je také kontaktní osobou pro Vaše návrhy, nápady a připomínky a rád vám odpoví na e-mailovou i telefonickou komunikaci.

Zaměření

  • koordinace programu HOBIT,

  • vědecko-výzkumná činnost,

  • veřejné zdraví a zdravotní politika,
  • zvyšování povědomí o CMP,

  • PR programu, videa, sociální sítě.