Do programu HOBIT jsem si zapojila kvůli své zkušenosti, která dokazuje, že mrtvice není jen onemocnění starých lidí. Líbí se mi, že program učí děti, jak rychle reagovat na příznaky, protože vím, jak velký rozdíl ve výsledku čas znamená.

Karolína ve svých 21 letech prodělala mozkovou mrtvici. Jen díky včasné pomoci se zcela zotavila, život se jí ale i tak změnil. Protože ví sama nejlíp, že mrtvice může potkat kohokoliv, rozhodla se stát Ambasadorkou projektu HOBIT, díky kterému šíří povědomí o tomto onemocnění. Karolína, kterou před 3 lety hospitalizovali ve vážném stavu ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, je dnes tváří ambasadorského programu.

 

 

A JAKÉ JSOU PŘÍBĚHY NAŠICH DALŠÍCH AMBASADORŮ?


 

Senior ambasadorky a ambasadoři

 

 

Anicka Anna Kučerová

Anna je v ambasadorském programu od samého začátku. Aktivně se podílí na osvětových akcích a PR propagaci projektu HOBIT. Stála i u zrodu projektu Stayin Alive podpořeného nadačním programem O2 Smart Up, v rámci kterého spoluorganizovala zážitkový den pro své vrstevníky zaměřený na záchranu lidského života při mozkovém a srdečním infarktu. Anna v současné době studuje na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně a po studiu střední školy by se ráda zaměřila na obor lékařství.

 

A co ji k ambasadorství přivedlo?

Do projektu HOBIT jsem se zapojila z jednoho prostého důvodu – osvěta. Jádrem jejich aktivity je totiž právě osvěta cévní mozkové příhody, která je jednou z nejčastějších příčin úmrtí nejen v České republice. Velké části úmrtí (případně doživotních následků) se dá ale zabránit, a to včasným zásahem.

Jako ambasador tohoto projektu jsem měla nesčetněkrát možnost informovat širokou veřejnost o
závažnosti tohoto onemocnění a samozřejmě s tím spojené rozpoznání prvních příznaků a první pomoc. To vše nám ambasadorům bylo umožněno nejen v rámci akcí organizovaných přímo HOBITem, ale také nám bylo poskytnuto skvělé zázemí pro pořádání vlastních akcí s touto tématikou. Za ambasadorství v projektu HOBIT jsem skutečně ráda, jelikož mi dal velké množství zkušeností a vědomostí, které využívám každý den.

Anna Kučerová, Senior Ambasadorka projektu HOBIT

  

 

MiraMarie Fialová

Marie patří do ambasadorského týmu od roku 2015. Pravidelně se účastní osvětových a preventivních akcí, které ji baví, a které považuje za velmi důležité. V roce 2017 Marie spoluorganizovala projektový den na základní škole ve Velkých Němčicích, v rámci kterého vrstevníky informovala o příznacích a prevenci cévní mozkové příhody a infarktu myokardu. Marie je studentka Střední průmyslové školy chemické v Brně.

 

A co ji k ambasadorství přivedlo?

Ambasadorem projektu jsem se stala hned na počátku ambasadorského programu, kdy nás o něm informovala naše učitelka ze základní školy, kterou jsem v té době navštěvovala. Zpočátku jsem nevěděla, co od programu očekávat, ale jeho náplň a akce se mi zalíbily, a tak jsem v ambasadorství pokračovala. Společné akce od projektu se mi líbí, protože se člověk dostane na místa, kde nikdy předtím nebyl, může potkat zajímavé, nové lidi a nabýt nové zkušenosti, ať už v oblasti komunikace, tak i v oblasti zdravotnictví. Ráda budu ambasadorem i v budoucnu, ale bohužel svoji aktivitu musím omezit kvůli škole. Ovšem jakmile to čas dovolí, ráda se zase budu aktivně účastnit akcí.

Marie Fialová, Senior Ambasadorka projektu HOBIT

 

 

Maja Sára Mrkvicová

Sára je naší ambasadorskou stálicí od roku 2016. Pravidelně se účastní osvětových akcí pro veřejnost, kde ráda komunikuje s lidmi a často k projektu přispívá i vlastní iniciativou, například organizací projektového dne na Základní škole ve Velkých Němčicích. V rámci projektu HOBIT se Sára podílí i na propagaci a PR aktivitách, a to například psaním článků. Sára je studentkou Gymnázia Křenová v Brně.

 

A co ji k ambasadorství přivedlo?

HOBIT na naší škole fungoval už rok. Ambasadorky chodily po třídách a předávaly nám informace o cévní mozkové příhodě. Já jsem si uvědomila, že mě tahle problematika zajímá a chtěla bych zjistit více. Rozhodla jsem se také vstoupit do tohoto programu. Baví mě informovat ostatní o této problematice, protože vím, že je to důležité a spousta lidí vůbec neví, jak rozpoznat příznaky či jak poskytnout první pomoc, jenže u tohoto onemocnění jde o čas. Čím dřív se postižený dostane do nemocnice, tím rychlejší bude jeho rekonvalescence.

Ráda se setkávám se zajímavými lidmi, poznávám nové přátele. Vždy se těším na každou akci. Hodně mě potěší, když se někdo zajímá sám od sebe, také je zajímavé poslouchat příběhy lidí, které už potkala CMP. Nyní jsem získala zlatý certifikát = Ambasador Senior. Vážím si toho, že budu moci předávat svoje zkušenosti a zážitky novým ambasadorům a doufám, že se náš tým ještě rozroste o pár nováčků, kteří v tom uvidí stejný smysl jako my ostatní.

Sára Mrkvicová, Senior Ambasadorka projektu HOBIT

 

 

Lucka F

Klára Homolová

Klára je aktivním členem ambasadorského programu již od roku 2016. V současné době studuje na Gymnáziu Elgartova v Brně a v rámci ambasadorského programu ji nejvíce naplňuje pomáhat ostatním a předávat životně důležité informace veřejnosti. V roce 2017 spoluorganizovala projektový den ve Velkých Němčicích zaměřený na osvětu mozkové mrtvice a infarktu myokardu.

 

A co ji k ambasadorství přivedlo?

Ambasadorem jsem se stala díky paní učitelce ze základní školy, která nás tehdy učila přírodopis.

Po čtyřech letech, co jsem aktivně do projektu zapojená, bych jí mohla dát jedině za pravdu! Člověk by měl pomáhat tak, jak je v jeho silách. Předávat informace o mrtvici lidem, kteří díky tomu možná někdy zachrání něčí život, je to nejmenší co mohu udělat. Není to poslání ani nějaký úžasný velký čin, vidím v tom zkušenost a potřebu. Je to důležité! A co já vím, vědomosti a možnosti, které mi HOBIT nabídne, se mi v životě můžou hodit!

Klára Homolová, Senior Ambasadorka projektu HOBIT

  

 

 MajaAnna Marie Zámečníková

Anna Marie je členem ambasadorského týmu od roku 2017. Téma lékařství a problematika cévní mozkové příhody ji zajímá a v rámci ambasadorského programu se nejraději věnuje osvětě, práci v terénu a kreativní činnosti v oblasti PR, například fotografování během akcí. V současné době studuje na Střední průmyslové škole stavební v Brně.


A co ji k ambasadorství přivedlo?

O projektu HOBIT jsem se dozvěděla na základní škole, kdy nám o něm říkala paní učitelka Mrkvicová. HOBIT mě zaujal, a tak jsem si řekla, že bych mohla zkusit se do projektu také zapojit. Projekt mě hned začal bavit a to díky tomu, že tam je super kolektiv lidí a také díky tomu, že je důležité mezi lidi šířit informace o mrtvici, tak závažném onemocnění.

Anna Marie Zámečníková, Senior Ambasadorka projektu HOBIT

 

 

 Mgr. Ilona Mrkvicová

Ambasadorkou projektu HOBIT jsem stala, protože se zajímám o zdravovědu a ráda pomáhám druhým. Naše ZŠ se ve školním roce 2014/2015 zúčastnila první fáze HOBITa. Je dobře, že má pokračování, a proto nabízím s ochotnými žákyněmi 9. ročníku pomoc v preventivní činnosti, tj. jak si uchovat zdraví, umět rozpoznat příznaky CMP a dalších závažných stavů. Vždyť nikdy sami nevíme, kdy budeme pomoc potřebovat.

Mgr. Ilona Mrkvicová, učitelka, metodik prevence SPJ


 

Junior ambasadorky a ambasadoři:

 

Valca 

Valerie Vintrlíková

Před několika lety mi na mozkovou mrtvici zemřela babička. O tomhle onemocnění jsem nic nevěděla, jen to co mi o něm řekla mamka, když ležela babička v nemocnici. Ale uvědomovala jsem si, že je to velmi vážné onemocnění. Tak jsem doufala, že když se stanu ambasadorkou projektu HOBIT, tak se dozvím více informací, a že trochu pomůžu informovat lidi o této vážné nemoci.

Valerie Vintrlíková, žákyně, Velké Němčice

 
 

 

 

Valca

 

Natálie Kratochvílová

Od 6. třídy se věnuji 1. pomoci a spolupracuji s ČČK - jezdím s nimi na tábory a soutěže. Když mě Sára (pozn. Sára Mrkvicová, ambasadorka) oslovila s programem HOBIT, přišlo mi super se do toho zapojit a předávat lidem informace o cévní mozkové příhodě či infarktu. Neskutečně mě mrzí, že tak málo lidí ví, jak v takové situaci reagovat.

Natálie Kratochvílová, Gymnázium Křenová, Brno

 

 

 

Lucka B

 

 Lucie Burešová

S projektem HOBIT jsem se poprvé seznámila při testování ve škole a velmi mě zaujal, líbila se mi jeho myšlenka. Připadá mi škoda, že zachránit život umí jen málo lidí. Mě samotnou zdravověda velmi baví a ráda bych předávala informace dál. Po FAST běhu, ve kterém skončil náš tým na 2. místě, jsem se rozhodla, že bych se ráda stala ambasadorkou.

Lucie Burešová, studentka gymnázia, Brno

 

 


Lucka F Lucie Frömmelová

Projekt HOBIT se mi zalíbil ihned, jak jsem o něm slyšela. Když mi paní učitelka nabídla, jestli bych se chtěla stát ambasadorkou tohohle projektu, tak jsem si nebyla jistá, jestli do toho chci jít. O pár dní později jsem šla jako obvykle do klavíru, kde jsem zjistila, že syn mojí paní učitelky měl mozkovou mrtvici, v té chvíli mi došlo, že bych se chtěla ambasadorkou projektu HOBIT stát, abych se mohla o mozkové mrtvici dozvědět víc. Vědět, jak zareagovat, když ji někdo bude mít a informovat ostatní lidi o tom, jak poskytnout první pomoc.

Lucie Frömmelová, studentka, Biskupké gymnázium Brno

 

 

 

Gabriela Ochranov 

 Gabriela Ochranová

 Do ambasadorství Hobita jsem se zapojila, protože je mi blízké téma CMP a sama vidím, kolik toho o ní lidé neví. Vidím v tom smysl, šířit něco, co ten smysl opravdu má a pomáhá to. Také mě baví pracovat s lidmi a tady získám zkušenosti jak přednášet, organizovat a pracovat s nimi. To, že poznám mnoho zajímavých míst a lidí, je příjemný bonus.

Gabriela Ochranová, studentka Gymnázia Elgartova v Brně

 

 

 Barbora Sedlakov

Barbora Sedlaříková

Jednou z ambasadorek projektu HOBIT jsem se stala, protože si myslím, že je to velmi užitečný projekt pro člověka jako takového i pro jeho okolí. Má rodina určitě není jediná, kterou tahle nemilá věc postihla. Já sama jsem tehdy nevěděla jak zareagovat, ale teď už vím. Naštěstí v mém případě (mému otci) se nic vážnějšího nestalo a je v pořádku. Proto je velmi dobré ale i důležité znát metodu FAST a šířit ji mezi ostatní. Může zachránit ostatní ale i vás.

 

 

 

 

 

Klra Luskotov

 Klára Luskotová

 

 

 

 žákyně ZŠ Velké Němčice

 

 

 

 Barbora Sedlakov

Petra Hladišová

Do ambasadroského programu projektu HOBIT jsem se zapojila, protože považuji za hodně důležité rozšiřovat povědomí společnosti o příznacích mozkové mrtvice a rizikových faktorech vedoucích k tomuto závažnému onemocnění. Myslím si, že tyto důležité informace můžou lidem pomoci v nečekaných krizových situacích zachovat klidnou hlavu a lépe reagovat. Tato rychlá reakce potom může ovlivnit úspěšnost léčby a množství následkům, které jsou bohužel s tímto onemocněním spojeny.

Petra Hladišová, studentka lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 

 

 

 

Klra Luskotov

 Sára Janouchová

K ambasadorství jsem se dostala přes moji kamarádku. Já sama se už pár let zajímám o první pomoc - vždy jsem si byla schopná poradit s viditelnými poraněními, ale co dělat a jak postupovat při infarktu a mrtvici, to pro mne byla záhada. Projekt HOBIT mě o tomhle tématu velmi naučil. Jako ambasador jsem potkala nové skvělé lidi, nabyla mnoho nových a velmi zajímavých informací a také jsem se účastním různých akcí, kde tyto informace mohu šířit dále. Překvapilo mě, kolik lidí prošlo mrtvicí nebo ve svém okolí znají někoho, kdo si tím prošel.

 

 

 

 

 Barbora Sedlakov

 Vendula Jiskrová 

Do ambasadorského programu HOBIT jsem se zapojila díky paní učitelce Mrkvicové a jsem jí za to opravdu vděčná. Už když holky dělaly ve třídách osvětu mě to velmi zajímalo a chtěla jsem se také zapojit. Když mi byla nabídnuta tato možnost, neváhala jsem a šla jsem do toho. CMP je nejčastější důvod úmrtí a proto je potřeba lidi informovat o tomto onemocnění. Je potřeba lidi upozornit, jak při onemocnění postupovat a nejlépe jak mu zabránit. Zapojila jsem se proto, abych mohla prostřednictvím různých osvětových akcí informovat lidi o této nemoci a hlavně, kdyby se to někdy stalo někomu z mého blízkého okolí, tak abych věděla co dělat a jak reagovat. Jsem ráda že tento projekt vůbec existuje protože myslím, že v dnešní době je potřeba o CMP vědět. Díky různým akcím jsem měla možnost poznat nové lidi, přiučit se nové věci a zlepšit si komunikaci s lidmi.

Vendula Jiskrová, žákyně ZŠ Velké Němčice

 


 

Externí spolupracovníci:

 

Z vlastní zkušenosti vím, že informovanost populace je v této problematice i přes veškerou snahu odborníků  stále velice nízká. Lidé často svůj zdravotní stav podceňují a doufají, že to „nějak samo přejde“.  Proto jsem se zapojila do projektu HOBIT, abych pomohla lidem rozeznat hlavní příznaky onemocnění a naučit je, že čas = život.

Lenka Holakovská, fyzioterapeutka, Brno

 

 

 

 

Život je dar, máme jen jedno žití a jedno zdraví. Zachránit život je největší umění, kterému se člověk mohl naučit a je potřeba jej podporovat. Lidský život má velkou cenu a nikdy nevíme, kdy o něj budeme bojovat sami či někdo, koho máme rádi. "Hobiťáci" umí zachránit naše nemocné mozky i srdíčka v poslední minutě.

Michael Kobza, student zdravotního laboranta, vodní záchranář, Brno

 

 

 

Mira

 

Při své práci jsem se už několikrát setkal s příběhy lidí, kteří příznaky CMP či IM podcenili. Považuji za velmi důležité u lidí rozvíjet informovanost a umění v takové chvíli správně zareagovat. Projektu Hobit se daří zajímavým způsobem zasáhnout docela velké množství lidí a proto mu fandím.

Miroslav Londýn, lektor kurzů ZDrSem, molekulární biolog, Brno

 

 

 

 

 

 Několik členů z mé rodiny postihl infarkt myokardu a bohužel i cévní mozková příhoda, proto jsem se začala aktivně zajímat o tento program. Program HOBIT umožňuje pomoc našim blízkým i lidem v našem okolí a myslím, že každý z nás by se měl zapojit, aby pomohl dobré věci.

Zuzana Ševčíková, studentka biomedicínského inženýrství, Brno

 

 

 

 

Terka O

 

Jsem studentka medicíny a velkou část svého volného času věnuji projektům neziskové organizace IFMSA CZ, které se zaměřují na prevenci zdraví. Projekt HOBIT sleduji od jeho začátků a moc se mi líbí styl, kterým se snaží veřejnost poučit o cévní mozkové příhodě nebo infarktu myokardu, proto jsem se rozhodla zapojit se do ambasadorského programu a s šířením povědomí pomoci.

Tereza Vafková, lékařka a koordinátorka IFMSA, Brno