Dny prevence

boj proti CMP transparent

Ve spolupráci s odborníky z oblasti neurologie a našimi ambasadory dvakrát do roka pravidelně organizujeme dny prevence. Do boje proti cévní mozkové příhodě jsme vyrazili s výstižným symbolem, který jsme vytvořili - smajlíkem na žlutém podkladu, který má skleslý jeden ústní koutek, což je jeden z nejčastějších příznaků mrtvice. Osvětové akce mají za cíl poučit laickou veřejnost o mozkové mrtvici - především pak o jejich příznacích a správné reakci na ně. Na infostánku máme připravené informační materiály a také zdarma měříme krevní tlak (nejzávažnější rizikový faktor pro vznik CMP). Program je někdy obohacen i o přednášku odborníka.

 

 

Příští akce:

27. října 2020 online

Vysílání sledujte na Facooku projektu HOBIT https://www.facebook.com/projekthobit

Nenechte si ujít program interaktivní program pro děti i dospělé a odneste si zdarma
životně důležité informace!

Více informací ZDE

 

 

World Stroke Day (Světový den cévní mozkové příhody)

29. říjen je každoročně vyhlašen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou organizací pro mrtvici (WSO) jako den, který nám připomíná, že rizika tohoto onemocnění se týkají každého z nás. Organizace z celého světa si kladou za cíl zvýšit povědomí o této nemoci, jejích příčinách a možné prevenci. Způsoby zvyšování informovanosti o CMP se napříč světadíly liší. Např. American Stroke Association seznamuje veřejnost s písničkami o metodě F.A.S.T. (na své si přijdou milovníci Hip Hopu, Popu, R&B nebo Latiny).

Hlavní letošní téma světové kampaně, kterou World Stroke Organization pořádá, je "Znovu do života po mrtvici". Tato organizace své téma každý rok mění a vždy poukazuje na jinou problematiku spojenou s CMP. V minulých letech jsme mohli slyšet o kampani I am Woman, poukazující na fakt, že podle statistik umírá na CMP více žen než mužů. Jedním z témat minulých let bylo i „1 ze 6“, které upozorňuje na to, že v současné době jednoho ze šesti lidí postihne během života mrtvice.

Více o našem zapojení se můžete dočíst na oficiálních stránkách World Stroke Organization: http://www.worldstrokecampaign.org/get-involved/world-stroke-day-events/236-world-stroke-day-4.html

 

Den boje proti CMP

Tento den připadá na 15. května a stejně jako v případě World Stroke Day pravidelně organizujeme osvětovou akci, která ma za cíl zvýšit povědomí o tomto onemocnění mezi veřejností.