Dny prevence

boj proti CMP transparent

Ve spolupráci s odborníky z oblasti neurologie a našimi ambasadory dvakrát do roka pravidelně organizujeme dny prevence. Do boje proti cévní mozkové příhodě jsme vyrazili s výstižným symbolem, který jsme vytvořili - smajlíkem na žlutém podkladu, který má skleslý jeden ústní koutek, což je jeden z nejčastějších příznaků mrtvice. Osvětové akce mají za cíl poučit laickou veřejnost o mozkové mrtvici - především pak o jejich příznacích a správné reakci na ně. Na infostánku máme připravené informační materiály a také zdarma měříme krevní tlak (nejzávažnější rizikový faktor pro vznik CMP). Program je někdy obohacen i o přednášku odborníka.

 

 

Příští akce:

15. května 2018
Detaily zde: Den boje proti mozkové mrtvici.
Pro více infromací odebírejte náš newsletter, nebo sledujte aktuality na webu.

 

 

World Stroke Day (Světový den cévní mozkové příhody)

29. říjen je každoročně vyhlašen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou organizací pro mrtvici (WSO) jako den, který nám připomíná, že rizika tohoto onemocnění se týkají každého z nás. Organizace z celého světa si kladou za cíl zvýšit povědomí o této nemoci, jejích příčinách a možné prevenci. Způsoby zvyšování informovanosti o CMP se napříč světadíly liší. Např. American Stroke Association seznamuje veřejnost s písničkami o metodě F.A.S.T. (na své si přijdou milovníci Hip Hopu, Popu, R&B nebo Latiny).

Hlavní letošní téma světové kampaně, kterou World Stroke Organization pořádá, je "Důvod pro prevenci CMP". Tato organizace své téma každý rok mění a vždy poukazuje na jinou problematiku spojenou s CMP. V minulých letech jsme mohli slyšet o kampani I am Woman, poukazující na fakt, že podle statistik umírá na CMP více žen než mužů. Jedním z témat minulých let bylo i „1 ze 6“, které upozorňuje na to, že v současné době jednoho ze šesti lidí postihne během života mrtvice.

Více o našem zapojení se můžete dočíst na oficiálních stránkách World Stroke Organization: http://www.worldstrokecampaign.org/get-involved/world-stroke-day-events/236-world-stroke-day-4.html

 

Den boje proti CMP

Tento den připadá na 15. května a stejně jako v případě World Stroke Day pravidelně organizujeme osvětovou akci, která ma za cíl zvýšit povědomí o tomto onemocnění mezi veřejností.