Projekt Stayin Alive

Naše ambasadorky získaly pro svůj projekt Stayin Alive podporu nadačního programu O2 Smart Up. Díky tomu v září 2017 organizují pro své vrstevníky výukový a hlavně zábavný den, který teenagery naučí, jak zachránit lidský život při mozkovém nebo srdečním infarktu.

 

Datum události:smart4social facebook box blue

22. září 2017
8:00 - 15:00
park na Slovanském náměstí, Brno

 

Popis projektu

Lidský život – to nejdůležitější co máme. Naučme se ho chránit! Náš projekt se zaměřuje na vzdělávání mladých v první pomoci při cévních onemocněních. Ta totiž patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na celém světě - téměř 100 lidí v ČR zemře každý den na mrtvici či infarkt. Stačí jeden den a studenti projdou výukou první pomoci, naučí se správně provést telefonní hovor se ZZS a budou vědět vše o vzniku a prevenci těchto onemocnění. Zabraňme společně zbytečným úmrtím naučením první pomoci.

Celý projekt spočívá v tom, naučit studenty zachránit to nejdůležitější co máme - lidský život. Cévní mozková příhoda a infarkt myokardu patří mezi celosvětově nejzávažnější onemocnění. Ročně na ně v České republice zemře na 100 tisíc lidí. Těmto úmrtím by se dalo zabránit včasnou první pomocí. Naučit se, jak správně reagovat je velmi snadné, avšak důležité. Náš projekt by se zaměřoval na žáky základních škol. Výuku podáme zábavnou formou, aby si veškeré informace zapamatovali. Jednalo by se o den v krásném brněnském parku, po kterém by byly rozmístěny různá stanoviště. Studenti by po nich chodili a plnili úkoly tak, aby prošli všechna stanoviště. Během celé akce by probíhal doprovodný program (například debata s pacientkou po CMP, která by studentům sdělila svoji zkušenost a zároveň by zodpověděla všechny zvídavé dotazy).

Myslíme, že dovedenosti naučené v příjemném prostředí a jinou formou než jen z učebnice si studenti lépe zapamatují a budou je schopni využít v praxi. Velkou výhodou je jistě i fakt, že jim tyto informace předají vrstevníci – přesně víme, co by zaujalo nás samotné. Na závěr dne společně vypustíme lampiony ve tvaru srdce.

Příklad stanovišť: 1. Cestování tělem postiženého – co se děje, co to způsobuje. 2. Prevence – co dělat a nedělat 3. Mobilní koutek – simulace hovoru, předvedení užitečných aplikací. 4. V kůži pacienta – vyzkoušení následků CMP, IM na vlastním těle 5. KPR – správná technika.

 

Koordinátorky akce

Akci realizují naše ambsadorky Zuzka Ševčíková (manažerka), Anička Kučerová, Marija Lytvynyšynová a Bětka Hrušková ve spolupráci s Aplikací Záchranka.

 

Fotky z události

22. 9. 2017