Rizikové faktory a prevencefitness

Cévní mozková příhoda a srdeční infarkt vznikají z mnoha příčin, které označujeme jako rizikové faktory. Některé z nich, tzv. ovlivnitelné rizikové faktory, lze výrazně snížit naší vlastní snahou. Stačí pravidelná fyzická aktivita (alespoň 10 000 kroků denně), zdravý jídelníček (s omezením živočišných tuků), střídmá konzumace alkoholu, správná tělesná hmotnost a žádné kouření (např. u kuřáků se riziko postižení CMP zvyšuje až šestkrát.).

Na náš organismus působí i tzv. neovlivnitelné rizikové faktoryjako jsou vyšší věk a některá dědičná onemocnění, které vyžadují pravidelné lékařské kontroly a správně nastavenou léčbu. Proto je důležité pravidelně navštěvovat praktického lékaře a další specialisty (internista, kardiolog, diabetolog, neurolog, obezitolog atd.). Jedná se o tzv. primární prevenci, díky které se vzniku cévních onemocnění můžeme zcela vyhnout nebo riziko významně snížit.

 

Ovlivnitelné faktory (onemocnění, která lze korigovat léky):

  • vysoký krevní tlak (hypertenze),
  • nejrůznější onemocnění srdce, chlopní anebo nepravidelný srdeční rytmus (arytmie),
  • zvýšená hladina cholesterolu v krvi (hyperlipidemie),
  • cukrovka (diabetes mellitus),
  • životní styl (kouření, alkohol a jiné návykové látky, obezita, hormonální antikoncepce).

 

Neovlivnitelné faktory:

  • vysoký věk,
  • dědičnost a jiné.


fruit

 

Účinnou prevencí je dodržování zdravého životního stylu – především nekouřit, hlídat si svou tělesnou váhu, mít přiměřenou tělesnou aktivitu (dostačuje rychlá chůze denně 30 - 40 minut), vyvarovat se nadměrnému užívání alkoholu a vyhýbat se stresovým situacím. Také je dobré využít možnosti pravidelných lékařských kontrol a předepsanými léky korigovat onemocnění, která zvyšují riziko vzniku infarktu.