Událost Místo konání
Účast
Konference Vzdělávání v preveci (PPRCH)

15. - 16. 10. 2018

Praha, ČR aktivní, přednáška
Pedagogická fakulta UP - přednáška
17. 9. 2018
Olomouc, ČR aktivní, přednáška
Český a slovenský cerebrovaskulární kongres
12. - 14. 9. 2018
Mikulov, ČR aktivní, přednáška
Brno, ČR aktivní, přednáška
Mezinárodní konference ESOC 2018
16. - 18. 6. 2018
Gothenburg, Švédsko informační stánek České iktové společnosti
Přednáška na Pedagogické fakultě MUNI
1. a 22. 11. 2017
Brno, ČR aktivní, přednáška
Valná hromada Asociace ředitelů základních škol
12. 10. 2017
Kouty, ČR informační stánek programu HOBIT

Konference Život ve zdraví 2017 (PedF MUNI)
7. - 8. 9. 2017

Brno, ČR aktivní, přednáška
Mezinárodní konference ESOC 2017
16. - 18. 6. 2017
Praha, ČR informační stánek České iktové společnosti
Pedagogická fakulta UP - přednáška
11. 5. 2017
Olomouc, ČR aktivní, přednáška
Valná hromada Asociace ředitelů základních škol
27. 4. 2017
Most, ČR aktivní, přednáška
1. Mezinárodní workshop projektu HOBIT
5. - 6. 4. 2016
Brno, ČR pořadatel
Interaktivního vzdělávací workshop Vánoce a zdraví
9. 12. 2015
Olomouc, ČR aktivní, přednáška
17. Brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů 
6. 11. 2015
Brno, ČR aktivní, přednáška
World Congress of Neurology 
31. 10. - 5. 11. 2015
Santiago de Chile, Chile aktivní, přednáška
Československý cerebrovaskulární kongres
21. - 24. 10. 2015
Košice, Sk aktivní, přednáška
Konference Škola a zdraví v 21. století
10. - 11. 9. 2015
Brno, ČR aktivní, přednáška
Sjezd České kardiologické společnosti
24. - 27. 5. 2015
Brno, ČR aktivní, přednáška
Konference projektu HOBIT
12. 3. 2015
Brno, ČR pořadatel
Neurovaskulární kongres
11. - 12. 9. 2014
Mikulov, ČR aktivní účast, přednáška
Vědecká konference INTED
10. - 12. 3. 2014
Valencie, Španělsko aktivní účast, poster
7th World Stroke Congress
13. - 16. 10. 2010
Soul, Korea
aktivní, poster (Knowledge about Stroke in School Children. Is It Time to Teach about Stroke at School?)