Cévní mozková příhoda

Cévní mozková příhoda (CMP) je 2. nejčastější příčina úmrtí ve světě a ročně postihne více než 17 miliónů lidí. Každého šestému z nás cévní mozková příhoda během života potká, a to bez ohledu na náš věk (ročně CMP postihne více než 80 000 lidí mladších 20 let). V České republice se za rok vyskytne cca 25 tisíc cévních mozkových příhod. I přes tato vysoká čísla a hrozící následky, většina lidí neví, jakými příznaky se CMP může projevit, jak na ně reagovat, případně, jak se proti tomuto onemocnění preventivně chránit.


Co je CMP, jak vzniká a jaké má následky?

CMP, lidově mrtvice, je náhlá porucha krevního oběhu mozku, která vede k nevratnému poškození mozkové tkáně. Jde o akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc, kdy nejdůležitější roli hraje čas. Čím dříve jsou příznaky rozpoznány, tím dříve může být zahájena účinná léčba v nemocnici. Podle mechanismu vzniku se dělí na ischemické cévní mozkové příhody a hemoragické cévní mozkové příhody. Léčba těchto onemocnění se liší.

 

Uzver tepny

 

Ischemický mozkový infarkt (nedokrvení mozku) vzniká následkem ucpání mozkové tepny, které způsobí snížení nebo zastavení přítoku krve do mozku.

Hemoragická CMP (tzv. krvácení do mozku) vzniká v důsledku prasknutí mozkové tepny, které způsobí buď akutní zakrvácení do mozku, nebo mezi mozkové obaly.

 

 

 Obr.:Krevní sraženina ucpala cévu a způsobila ischemii (nedokrvení) mozku

 

krvaceni a ischemie

U ischemické i hemoragické CMP přestanou být mozkové buňky zásobeny okysličenou krví a brzy začnou odumírat. Tím dochází ke ztrátě mozkových funkcí, kterou postižená část kontrolovala - např. centrum pohybu (objeví se poruchy hybnosti), řeči (objeví se nesrozumitelná nebo drmolivá řeč) či zraku (poruchy zraku či rozmazané vidění).

Až 30 % pacientů na následky CMP umírá. Častým následkem bývá trvalá invalidita, např. narušení schopnosti hýbat jednou polovinou těla, porucha tvorby řeči, zhoršení zraku anebo poruchy paměti. Pokud se však člověku zasaženému akutní CMP dostane včasné pomoci, může vyváznout bez jakýchkoliv následků, nebo jen s lehkým postižením (např. mírné oslabení končetin).

 

 Obr.: Vlevo krvácení do mozku, vpravo mozkový infarkt v důsledku přerušení krevního zásobení

 

Příznaky - jak ověřit, že člověka postihla CMP?

Nejčastějšími projevy CMP jsou:

  • ochrnutí, tedy oslabení horní a dolní končetiny na jedné straně těla(pacient není schopný např. zvednout ruku, pohnout nohou a tedy i hůře chodí),

  • ochrnutí poloviny obličeje a skles ústního koutku na jedné straně tváře,

  • potíže s mluvením či porozuměním řeči (postižený člověk může působit až zmateným dojmem),

  • porucha rovnováhy a koordinace pohybů,

  • závratě s nucením na zvracení anebo se zvracením,

  • problémy s chůzí či stáním na místě,

  • silná bolest hlavy (typická pro mozkové krvácení),

  • náhlé potíže s viděním (rozmazané vidění, výpadek části zrakového pole).

 

 

CMP

 

Většinou se jedná o náhlou a často dramatickou změnu oproti předchozímu stavu. Zrádné je, že u většiny pacientů se nemusí vyskytnout bolest (na rozdíl od srdečního infarktu, pro který je typická tíseň, dušnost a bolest na hrudi), a proto velmi často dochází k prvotnímu podceňování příznaků.

 

U některých pacientů mohou závažnému mozkovému infarktu předcházet přechodné příznaky v trvání jen několika sekund až minut, které však úplně odezní. Těmto přechodným symptomům se říká transitorní ischemická ataka (TIA). Avšak ani příznaky TIA nesmí být podceňovány. V případě vzniku TIA je potřeba se ihned dostavit do nemocnice k neurologickému vyšetření a nastavit včasnou léčbz, která může zabránit zhoršení příznaků a trvalým následkům.

 

Jak správně pomoci?

Pokud si nejsme jisti, zda se skutečně jedná o cévní mozkovou příhodu, můžeme postiženého požádat o několik jednoduchých úkonů. Jedná se o tzv. FAST test, kterým můžete rychle diagnostikovat příznaky a tímto pomoci člověku.

Poté okamžitě voláme zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 nebo 112. Pacienta se snažíme udržet ve stabilizovaném stavu (umožnit mu volné dýchání, nikam ho nepřevážet). Pokud má být léčba účinná, musí být zahájena co nejdříve, ideálně během 4,5 hodin od vzniku příznaků. Čas je nejdůležitější faktor.

 

 

 

Ke stažení

SB titulka

Více informací se dozvíte v brožuře Průvodce cévní mozkovou příhodou pro pacienta a rodinu, jejíž kapitoly jsou dostupné na stránkách Fakultní nemocnice u sv. Anny a brožuru lze také zdarma stáhnout.

 

pdf Průvodce cévní mozkovou příhodou pro pacienta a rodinu.pdf

pdf Leták s FAST metodou.pdf