Program HOBIT: HOdina BIologie pro živoT

HOBIT je inovativní vzdělávací program určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií. Smyslem programu je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Žáci se učí reagovat pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání na příznaky těchto onemocnění tak, aby byli schopni postiženému zachránit život.


 Jak HOBIT probíhá?

schema cz

Schéma edukační hodiny

 

Výuka žáků probíhá v jedné vyučovací hodině - její náplní je poutavý vzdělávací film, který žákům vysvětluje podstatu cerebro a kardiovaskulárních onemocnění. Znalosti žáků jsou prověřeny simulačním testem před a po zhlédnutí edukačního filmu. Celý program klade důraz na rychlost jednání a správné rozpoznání příznaků. Od února 2017 je zdokonalená verze platformy dostupná zdarma všem školám v České republice. Jednoduchý návod, jak se přidat je dostupný v sekci Jak na edukaci.

 

Platformu HOBIT již využilo 145 škol a přes 13 000 žáků z celé České republiky.


Koncept

Náš edukační program staví na myšlence, že pro záchranu života si stačí zapamatovat pouze minimum základních informací. Děti jsou během vzdělávací hodiny seznámeny s příznaky onemocnění a správnými reakcemi na ně, s léčbou a rizikovými faktory onemocnění. Hodina je přitom pojatá zábavnou a inovativní formou. Zároveň je program nenáročný a uživatelsky příjemný.

 

 

Chtěla bych Vám poděkovat za možnost absolvovat s žáky edukační hodinu. Určitě je to přínosné a ráda bych s žáky v červnu zopakovala.

P. Honcová, ZŠ a MŠ Barvířská, Liberec


Cíle programu

  • Naučit děti, jak zachránit život při mozkovém nebo srdečním infarktu

  • Zvýšit povědomí o mrtvici a srdečním infarktu v populaci

  • Rozšířit validovanou vzdělávací platformu jak národně, tak mezinárodně

 

 

Pilotní výzkum

V letech 2014 - 2015 proběhlo na 47 školách jihomoravského a ústeckého kraje pilotní testování a programem tak prošlo na 3500 žáků. Data z pilotní analýzy posloužila ke zdokonalení platformy. Více o nové platformě, která funguje od února 2017 se dočtete v tomto článku.

Projekt HOBIT je synergickým projektem Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Více informací naleznete na http://www.fnusa-icrc.org.