Příběh mrtvice? Absolutní favorit T-exkurze

Konečně jsem se donutil vypracovat zpětnou vazbu na T-exkurze a jak jinak začít, než tím co mně nejvíc zaujalo - absolutním favoritem T-exkurzí s názvem: Příběh mrtvice aneb staň se na den lékařem.

t exkurze 2020

Tato akce byla zaštiťována projektem HOBIT (Hodina biologie pro život), který se snaží co nejvíce rozšířit povědomí laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě, lidově mrtvici. Abych byl upřímný, když jsem viděl, že je možnost dostat se na T-exkurzi tohoto typu tak jsem neváhal ani chvilinku a doufal jsem, že to vyjde. Důvodů bylo více a jeden byl zrovna v názvu: „staň se na den lékařem“. Už jako malý jsem si často „vypůjčil“ dědečkův fonendoskop a poslouchal jsem svoje srdíčko. A teď, když mám zatím jen 17, bych něco takového mohl vyzkoušet a dokonce v nemocnici? Hrozně moc jsem se na to těšil a doufal jsem, že mě na základě mého motivačního dopisu vyberou.

Měl jsem velkou radost, když mi přišel email, že jsem byl vybrán. Akce se pořádala ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Přišli jsme do moderní velké přednáškové místnosti, byl jsem ohromený. Vůbec jsem nečekal, že budeme v takovémto prostředí.

Osobně bych tuto akci rozdělil na část teoretickou a následně praktickou. Prvně jsme se všichni seznámili a paní Hanka Maršálková, manažerka projektu HOBIT a vedoucí této exkurze, nás seznámila s programem a rozdala nám materiály. První bod programu jsme splnili tím, že jsme si každý vypracovali test složený z krátkých videí a rozhodovali jsme, jestli se jedná o srdeční či mozkový infarkt a samozřejmě jak postupovat. Potom jsme se zaměřili konkrétně na mrtvici spíše z teoretického úhlu pohledu: od rizikových faktorů přes příčiny, konkrétní anatomii, důsledky a nakonec léčbu. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin a všechno jsme si zopakovali. Následovala přestávka na občerstvení. Všechno bylo perfektně nachystané. V poslední části jsme zkusili další test, podobný jako na začátku, a poté jsme společně s Hankou každou situaci probrali od příčiny po léčbu.

Následně jsme se všichni přemístili na urgentní nízkopodlažní příjem, kde na nás čekal pan doktor, který nás provedl nemocnicí. Začali jsme na již zmiňovaném příjmu a pokračovali jsme stejně jako pacient. Jednalo se o místnost s přístroji pro zobrazování tkání těla, konkrétně CT (computer tomography) a MRI (magnetic resonance imaging). Měli jsme zrovna to štěstí, že jsme mohli pozorovat průběh MRI u pacienta, který zde byl vyšetřován se srdcem, takže jsme viděli detailně nejen srdce, ale i další orgány. Pan doktor byl velmi ochotný a odpověděl na všechny otázky, které nás zajímaly a dál je rozšiřoval. Naše cesta nemocnicí pokračovala na přímo na JIP. Největší zážitek byl pro mě, krom CT a MRI, hlavně ultrazvuk, který mi pan doktor dovolil vyzkoušet osobně. Pozoroval jsem cévy krku na jedné z ambasadorek projektu HOBIT a tímto bych jí chtěl taky poděkovat.

Můj největší dík patří určitě paní inženýrce Hance Maršálkové nejen za všechny informace, které nám předala, ale i za úžasný naprosto profesionální přístup a krásný nekonečný úsměv na tváři. Dále panu doktorovi Vinklárkovi, který nám vše perfektně vysvětlil a za to, že mi umožnil vyzkoušet si práci s ultrazvukem, která mě opravdu bavila. A konečně bych chtěl poděkovat paní Adrianě Pavlů z JCMM za špičkovou a velmi kvalitní organizaci celého projektu T- exkurze, protože bez ní by se něco tak úžasného nikdy neuskutečnilo.


Martin Kaleta
účastník T-exkurze prosinec 2019

 

 

Už 10 000 dětí jsme naučili, jak zachránit život při mrtvici

Vzdělávací program HOBIT (HOdina BIologie pro živoT), který v roce 2013 odstartovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), předává inovativní a jedinečnou metodou zcela zásadní informace, jak zachránit život člověku se srdečním infarktem nebo mozkovou mrtvicí. Původní zacílení na studenty základních a středních škol, kterých je dnes již 10 tisíc, se rozšířilo také na seniory a širokou veřejnost. 

Mozková mrtvice nebo srdeční infarkt během života postihne každého druhého z nás a ročně těmto onemocněním podlehne 15 milionů lidí. Moderní medicína dokáže mnoho úmrtí a následků odvrátit - léčba je ale závislá na včasné pomoci okolí a příjezdu pacienta do nemocnice. Většina lidí však neví, jaké jsou příznaky onemocnění, jak na ně správně reagovat, případně, jak se proti nim preventivně chránit.

To vše se dá naučit během e-learningu programu HOBIT, který pomocí simulačních scének (krátká videa reálně představující příznaky onemocnění) a vzdělávacího filmu efektivně předá nejdůležitější informace. Do programu je nyní zapojeno 114 základních škol a víceletých gymnázií v České republice. „Díky hledání nových nástrojů a jejich testování v terénu vykazuje náš projekt čím dál lepší výsledky, tedy čím dál lepší krátkodobou i dlouhodobou retenci znalostí o cévní mozkové příhodě u žáků, kteří vzdělávací program absolvovali,“ vysvětlila Hana Maršálková, vedoucí projektu HOBIT.

Nyní dosáhl projekt významného milníku – informace o příznacích onemocnění a správné reakci na ně byly předány již desetitisícímu studentovi. Kromě toho se v letošním roce podařilo natočit a úspěšně otestovat novou verzi vzdělávacího filmu. Program podpořilo – mimo další instituce – i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR udělením záštity a také akreditace. Tu program získal ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity. V následujícím pololetí se díky tomu uskuteční několik akreditačních seminářů pro pedagogy, na kterých jim odborníci předají znalosti a nejnovější poznatky o mrtvici a srdečním infarktu nebo naučí, jak využít simulační metodiku během výuky.

Do programu HOBIT se mohou školy zapojit kdykoliv v průběhu školního roku zdarma a bez jakékoliv administrativní zátěže. Po registraci na webu www.projekthobit.cz může pedagog ihned se žáky zahájit e-learning, který celkově zabere asi 25 minut. K dispozici jsou také nejrůznější pracovní listy, návody na hry a scénky, které problematiku opět dětem připomenou.

 

Žáci si mohou užít nový vzdělávací film!

V pátek byl brněnským specialistům na výzkum a léčbu mozkové mrtvice oficiálně představen nový vzdělávací film projektu HOBIT. Štáb na snímku pracoval od podzimu 2018 do jara 2019 a film byl následně úspěšně otestován na školách. Oproti původnímu vzdělávacímu filmu se po jeho zhlédnutí zvýšily znalosti žáků o 20 %. Nový film je od září dostupný všem zapojeným školám při opakovaném testování.

Trailer filmu:

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=aSmngkRukFA

 

Výukový film byl podpořen dotací Jihomoravského kraje v rámci projektu Optimalizace intervenčního programu pro prevenci a eliminaci následků cévní mozkové příhody - výzkumný projekt - fáze 3 (OPTINPRO-CMP). Za spolupráci na filmu děkujeme Provozně ekonomické fakultně Mendelovy univerzity v Brně, Zdravotnické záchranné službě JmK a ochotným pracovníkům Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

 

 

Světový den cévní mozkové příhody s námi oslavilo přes 200 lidí

V úterý, dne 29.10.2019, proběhl Světový den cévní mozkové příhody - CMP, který byl letos zaměřen na prevenci. Což je pro projekt HOBIT velká událost. Ve FN u sv. Anny v Brně tato akce nemohla zůstat bez povšimnutí. Tato akce se totiž v nemocnici konala již po šesté. Už od rána se nemocnice začala zaplňovat lidmi. V budově O1 se konala preventivní akce právě ku příležitosti Světového dne CMP. Na návštěvníky u nás čekalo celkem 8 jednotlivých stanovišť, jako je například měření hladiny cukru v krvi, zjištění krevní skupiny, nácvik správné dentální hygieny a spousta dalších. Všechna stanoviště byla spojena právě s CMP a to tak, že každé stanoviště představovalo jednotlivý rizikový faktor. Mohu říci, že se akce vyvedla, přišlo se na nás podívat něco přes 200 lidí.


73004681 2382334528672661 5450529891961274368 o 2382334522005995Největší zájem měli lidé právě o stánek stomatologické kliniky, kde se učili správnou metodu čištění chrupu, protože právě i špatné čištění zubů může způsobit mrtvici. Dále byl velký zájem o měření tlaku a cukru v krvi a v neposlední řadě se zájem projevil také o náš stánek HoBiT, kde jsme informovali o CMP, o její prevenci a rozpoznání - metodě FAST. Na ostatních stáncích, jako je třeba stánek nutričních terapeutek, kde se měřilo složení těla, se také stále střídalo dosti lidí. Samotná akce se velmi vyvedla a jsme rádi za tak hojnou účast. Mě samotnou dost překvapilo, že když jsem se lidí zeptala, co ví o mrtvičce, nebo jestli by věděli, jak ji rozpoznat, nikdo dlouho nepřemýšlel a řekl alespoň nějaké dva příznaky, spousta lidí si pamatovala celou metodu FAST a také jsme měli pár návštěvníků, kteří už třeba jednou mrtvičku prodělali. Bylo fajn tím nabrat nových poznatků a zkušeností. Po celé akci ještě čekala zájemce podrobnější přednáška o mrtvici s manažerkou projektu HoBiT, Hanou Maršálkovou.


Doufáme, že si každý odnesl z celého dne to nejdůležitější a teď už by dokázal zachránit i lidský život.

 

Anna Marie Zámečníková
ambasadorka projektu HOBIT

 

Na preventivní akci přišlo tři sta zájemců

Osvětový den u příležitosti Světového dne cévní mozkové příhody přilákal do prostor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně bezmála tři stovky návštěvníků. Připravena pro ně byla stanoviště, kde si mohli nechat změřit tlak, krevní cukr, naučit se, jak správně pečovat o svůj chrup a zejména se dozvědět o nebezpečí cévní mozkové příhody.

Akci pořádal již pošesté Cerebrovaskulární výzkumný tým Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) v čele se svým výzkumně-vzdělávacím programem HOBIT (HOdina BIologie pro živoT) a ve spolupráci s klinikami FN u sv. Anny. „Cílem akce bylo zvýšit povědomí o cévní mozkové příhodě, zájemci se dozvěděli o prevenci, jak správně rozpoznat příznaky mozkové mrtvice a hlavně jak na ně včas a rychle reagovat,“ uvedla Hana Maršálková, iniciátorka akce a manažerka programu HOBIT. „U jednotlivých stanovišť bylo neustále plno, jsem ráda, že hojná účast byla také na veřejné přednášce o mozkové mrtvici.“

 

 

 

FOTKY Z AKCE

Strana 1 z 28