Dne 28. 4. 2013 se ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně uskutečnila tisková konference, kde byl představen inovativní projekt HOBIT – HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu. O projektu a jeho problematice pohovořil s novináři garant projektu doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Informace z tiskové konference shrnuje tisková zpráva.