Projekt HOBIT byl prezentován na tiskové konferenci dne 29. 10. 2013 v rámci Světového dne cévní mozkové příhody. Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., garant cerebrovaskulární sekce projektu a zástupce ředitele ICRC pro výzkum, vědu a vzdělávání, ve své prezentaci pohovořil o cévní mozkové příhodě, jejích příznacích a způsobu, jak postiženému pomoci. Při této příležitosti byl představen zástupcům médií i projekt HOBIT, který přispěje ke zvýšení informovanosti mladých lidí o tomto závažném onemocnění. Informace o projektu se staly součástí expozice věnované cévní mozkové příhodě, vystavené v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

tiskova konference

Představení projektu HOBIT na tiskové konferenci

Tiskovou zprávu naleznete na tomto odkaze: http://www.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/140-fast-test-umozni-rozpoznat-priznaky-mozkove-mrtvice-a-zachranit-zivot