Garant programu HOBIT získal prestižní ocenění


Robert Mikulík, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně a vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC byl během konání European Stroke Organisation Conference oceněn za svůj přínos v oblasti péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou cenou “Spirit of Excellence”. Cenu získal za své dlouholeté a úspěšné aktivity v oblasti organizace péče o cévní mozkové příhody a jejich léčby na národní i mezinárodní úrovni. Celý článek otišněný v Parlamentních listech zde.

 

Robert cena

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D, garant programu HOBIT

 

CELÝ TÝM PROGRAMU HOBIT TÍMTO DOC. MIKULÍKOVI GRATULUJE :)