První školy obdržely Certfikát programu HOBIT

Školy, které se aktivně účastní vzdělávacího programu HOBIT nyní odměňujeme osvědčením. To dokládá, že škola umožňuje svým žákům, aby se zábavnou a zároveň efektivní metodou naučili, jak reagovat v kritických situacíh, a dokázali pomoci člověku s mozkovou mrtvicí či srdečním infarktem.

Osvědčení jsou rozdělena na 3 stupně. Bronzové osvědčení školy získají po roční aktivní účasti v programu HOBIT - tedy poté, co realizují alespoň s jednou třídou opakovanou edukační hodinu nebo se v průběhu roku zapojí s více třídami. Pokud školy v programu dále pokračují, za tři roky aktivní účasti obdrží Stříbrné osvědčení a za pět let osvědčení Zlaté!

Osvědčení jsou zároveň poděkováním našeho týmu za skvělou spolupráci a využívání programu HOBIT, který se snažíme uvést do co nejvíce škol.

 

certifikaty

 

Všem zapojeným školám děkujeme za účast a těšíme se na další společná pololetí :)

Do e-learningu se kdykoliv v průběhu roku může zapojit kterákoliv škola. Stačí se registrovat a zaslat jednoduchou Žádost o e-learning :)