Příběh mrtvice? Absolutní favorit T-exkurze

Konečně jsem se donutil vypracovat zpětnou vazbu na T-exkurze a jak jinak začít, než tím co mně nejvíc zaujalo - absolutním favoritem T-exkurzí s názvem: Příběh mrtvice aneb staň se na den lékařem.

t exkurze 2020

Tato akce byla zaštiťována projektem HOBIT (Hodina biologie pro život), který se snaží co nejvíce rozšířit povědomí laické veřejnosti o cévní mozkové příhodě, lidově mrtvici. Abych byl upřímný, když jsem viděl, že je možnost dostat se na T-exkurzi tohoto typu tak jsem neváhal ani chvilinku a doufal jsem, že to vyjde. Důvodů bylo více a jeden byl zrovna v názvu: „staň se na den lékařem“. Už jako malý jsem si často „vypůjčil“ dědečkův fonendoskop a poslouchal jsem svoje srdíčko. A teď, když mám zatím jen 17, bych něco takového mohl vyzkoušet a dokonce v nemocnici? Hrozně moc jsem se na to těšil a doufal jsem, že mě na základě mého motivačního dopisu vyberou.

Měl jsem velkou radost, když mi přišel email, že jsem byl vybrán. Akce se pořádala ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Přišli jsme do moderní velké přednáškové místnosti, byl jsem ohromený. Vůbec jsem nečekal, že budeme v takovémto prostředí.

Osobně bych tuto akci rozdělil na část teoretickou a následně praktickou. Prvně jsme se všichni seznámili a paní Hanka Maršálková, manažerka projektu HOBIT a vedoucí této exkurze, nás seznámila s programem a rozdala nám materiály. První bod programu jsme splnili tím, že jsme si každý vypracovali test složený z krátkých videí a rozhodovali jsme, jestli se jedná o srdeční či mozkový infarkt a samozřejmě jak postupovat. Potom jsme se zaměřili konkrétně na mrtvici spíše z teoretického úhlu pohledu: od rizikových faktorů přes příčiny, konkrétní anatomii, důsledky a nakonec léčbu. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin a všechno jsme si zopakovali. Následovala přestávka na občerstvení. Všechno bylo perfektně nachystané. V poslední části jsme zkusili další test, podobný jako na začátku, a poté jsme společně s Hankou každou situaci probrali od příčiny po léčbu.

Následně jsme se všichni přemístili na urgentní nízkopodlažní příjem, kde na nás čekal pan doktor, který nás provedl nemocnicí. Začali jsme na již zmiňovaném příjmu a pokračovali jsme stejně jako pacient. Jednalo se o místnost s přístroji pro zobrazování tkání těla, konkrétně CT (computer tomography) a MRI (magnetic resonance imaging). Měli jsme zrovna to štěstí, že jsme mohli pozorovat průběh MRI u pacienta, který zde byl vyšetřován se srdcem, takže jsme viděli detailně nejen srdce, ale i další orgány. Pan doktor byl velmi ochotný a odpověděl na všechny otázky, které nás zajímaly a dál je rozšiřoval. Naše cesta nemocnicí pokračovala na přímo na JIP. Největší zážitek byl pro mě, krom CT a MRI, hlavně ultrazvuk, který mi pan doktor dovolil vyzkoušet osobně. Pozoroval jsem cévy krku na jedné z ambasadorek projektu HOBIT a tímto bych jí chtěl taky poděkovat.

Můj největší dík patří určitě paní inženýrce Hance Maršálkové nejen za všechny informace, které nám předala, ale i za úžasný naprosto profesionální přístup a krásný nekonečný úsměv na tváři. Dále panu doktorovi Vinklárkovi, který nám vše perfektně vysvětlil a za to, že mi umožnil vyzkoušet si práci s ultrazvukem, která mě opravdu bavila. A konečně bych chtěl poděkovat paní Adrianě Pavlů z JCMM za špičkovou a velmi kvalitní organizaci celého projektu T- exkurze, protože bez ní by se něco tak úžasného nikdy neuskutečnilo.


Martin Kaleta
účastník T-exkurze prosinec 2019