Ve dnech 11. a 12. září proběhl v Mikulově 13. Neurovaskulární kongres, na kterém byl formou přednášky prezentován i náš projekt HOBIT. Na projekt se nám dostalo mnoha kladných ohlasů. Že se jedná o přínosný a ojedinělý projekt vyzdvihl např. i předsedající sekce Primární a sekundární prevence CMP doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D. Za celý tým doufáme, že budeme moci na kongresu příští rok prezentovat úspěšné výsledky testování.

Sborník a program kongresu je dostupný na tomto odkaze: http://mhconsulting.cz/soubor/53_program_sbornik.pdf

HOBIT se představil na Dnech boje proti cévní mozkové příhodě

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádala ku příležitosti Světového dne boje proti cévní mozkové příhodě (CMP) ve dnech 15. a 16. května 2014 preventivně vzdělávací akci pro veřejnost o tomto závažném onemocnění.

Návštěvníci kampaně získali informace především o rizikových faktorech CMP, jejích projevech a způsobu, jak na ně správně reagovat, aby postiženému zachránili život. Zájemci si také mohli nechat přítomným odborníkem změřit krevní tlak a k naměřeným hodnotám získali výklad. V rámci této kampaně se představil také projekt HOBIT jako součást vzdělávacích aktivit realizovaných Mezinárodním centrem klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně o CMP.

Dne 28. 4. 2013 se ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně uskutečnila tisková konference, kde byl představen inovativní projekt HOBIT – HOdina BIologie pro živoT: Implementace problematiky cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění do školního vzdělávacího plánu. O projektu a jeho problematice pohovořil s novináři garant projektu doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. Informace z tiskové konference shrnuje tisková zpráva.

Projekt HOBIT byl prezentován na tiskové konferenci dne 29. 10. 2013 v rámci Světového dne cévní mozkové příhody. Doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., garant cerebrovaskulární sekce projektu a zástupce ředitele ICRC pro výzkum, vědu a vzdělávání, ve své prezentaci pohovořil o cévní mozkové příhodě, jejích příznacích a způsobu, jak postiženému pomoci. Při této příležitosti byl představen zástupcům médií i projekt HOBIT, který přispěje ke zvýšení informovanosti mladých lidí o tomto závažném onemocnění. Informace o projektu se staly součástí expozice věnované cévní mozkové příhodě, vystavené v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

tiskova konference

Představení projektu HOBIT na tiskové konferenci

Tiskovou zprávu naleznete na tomto odkaze: http://www.fnusa-icrc.org/cz/o-nas/tiskove-zpravy/140-fast-test-umozni-rozpoznat-priznaky-mozkove-mrtvice-a-zachranit-zivot

Strana 30 z 30