Platné k 25. 5. 2018 v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

I. Obecné náležitosti

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek projekthobit.cz třetími osobami (dále jen „Podmínky“). Používáním stránek projekthobit.cz (včetně jejich obsahu) a/nebo produktů a/nebo služeb souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nebo jimi nechcete být vázáni, nepoužívejte stránky, produkty nebo služby projektu HOBIT. Projekt HOBIT si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektoval právní, technické či jakékoli jiné změny. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tyto podmínky pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.

II. Duševní vlastnictví

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti stránek projekthobit.cz, nebo součásti dodávané společně se stránkami projekthobit.cz, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví projekthobit.cz nebo jeho poskytovatelů. Jste oprávněni používat chráněný obsah a materiály pouze v souvislosti s projektem HOBIT a pouze ke vzdělávacímu účelu. Nesmíte komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené. Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že nás o tom budete neprodleně informovat.

III. Registrace

Aby bylo možné používat naše služby a produkty, musíte mít platnou registraci. Registrací dáváte souhlas se zpracováním vašich údajů. Nesete plnou a výhradní zodpovědnost za uchování vašeho hesla v tajnosti a za to, že na váš účet nezíská přístup nikdo jiný než vy. Veškerá činnost pocházející z vašeho účtu a/nebo autorizovaná vaším heslem je na vaši zodpovědnost. Důrazně doporučujeme, abyste vaše heslo a informace o účtu uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli.

IV. Jaké informace projekt HOBIT shromažďuje a jak s nimi nakládá?

  1. Při registraci poskytujete projektu HOBIT informace sloužící k identifikaci (například jméno a e-mailová adresa). Data zadaná při registraci a data, která následně odešlete skrze naši e-learningovou platformu, nebudou zveřejněna, ani poskytnuta další straně. Data však mohou být sdílena se zpracovateli pro vědecké a výzkumné účely a kontrolními úřady, vždy však výhradně v anonymizované či pseudoanonymizované podobě, kdy nebude možné určit identitu.
  2. Při návštěvě stránek projekthobit.cz vám můžeme na váš počítač poslat jeden nebo více souborů tzv. „cookie“ - jedná se o malý textový soubor obsahující řetězec alfanumerických znaků, který jednoznačně identifikuje váš prohlížeč. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval. Některé funkce stránek projekthobit.cz nicméně nemusejí plně fungovat, pokud je funkce „přijímat cookies“ vypnuta.
  3. Veškeré informace nebo obsah, který jste dobrovolně zveřejnili on-line (komentáře, obrázky atp.) budou veřejně k dispozici a mohou být využívány a shromažďovány ostatními uživateli. Všechny obrázky, popisky nebo jiný obsah, který odešlete na webové stránky projekthobit.cz, mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, a mohou být přístupné veřejnosti.
  4. Vaše e-mailová adresa bude zařazena do našeho Newsletteru pro zasílání nekomerčních nebo administrativních oznámení (např. oznámení významných změn webových stránek, pozvánky na přednášky a další). Z odebírání Newsletteru se kdykoliv můžete bez postihu odhlásit kliknutím na tlačítko „Odhlásit se z odběru“ v těle Newsletteru, aniž by tím byl zrušen Váš účet na stránce projekthobit.cz, či jinak omezeno využívání našich produktů či služeb.

V. Doba zpracování a právo odvolání souhlasu

Data budou uchována a zpracovávána po dobu jejich užitečnosti pro výzkum v oblasti cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění. Po skončení užitečnosti budou data zlikvidována.

Dle zákonů 101/2000 Sb. máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to zvolením příslušné možnosti ve svém profilu na stránce projekthobit.cz, či zasláním oznámení na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Z odvolání souhlasu neplynou žádné postihy, odvolání také nemá vliv na kvalitu a dostupnost zdravotních služeb ve FNUSA.

VI. Závazek k zabezpečení

Projekt HOBIT vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení vašich osobních údajů.

Vaše data mohou být sdílena se zpracovateli pro vědecké a výzkumné účely a kontrolními úřady, vždy však výhradně v anonymizované či pseudoanonymizované podobě, kdy nebude možné určit identitu.

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům zpracovaným projektem HOBIT, zažádat o jejich opravu, omezení zpracování, či podat námitku na jejich zpracování.

VII. Kontakt

Správcem osobních údajů je Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91; telefon 543 181 111.

Kontakt na pověřence: Mgr. Petr Kyzlink, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

VIII. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování našich služeb uživatelům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) naše Podmínky. Poskytování služeb ukončíme také v případě, že seznáme, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení projektu HOBIT a může být provedeno i bez udání důvodu.

IX. Omezení odpovědnosti za škodu

Nejsme zodpovědní za škody způsobené uživateli nebo třetí straně, nebo jejich škody na jejich hardware, ke kterým došlo v přímé, nepřímé nebo náhodné souvislosti s použitím našich služeb a/nebo produktů, a to včetně skrze stažené materiály. Nejsme zodpovědní za škody, které vznikly uživateli nebo třetí straně, jako důsledek nemožnosti používat naše služby a/nebo produkty a/nebo stránky, ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností.

Provozovatel neposkytuje jakékoli záruky, že se na stránkách nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejich výpadkům. Přes veškeré úsilí provozovatel nemůže vyloučit výskyt počítačových virů a nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, která může být způsobena virovou nákazou. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za neautorizované změny stránek, technická selhání, chyby či jakékoli jiné vady, které mohou při provozu stránek nastat.

X. Zpětná vazba

Prosím, kontaktujte nás s případnými dotazy nebo připomínkami týkajícími se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo stránek projektu HOBIT, a to e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..